Jacobus Stellingwerf en Andries Schoemaker waren twee van de meest invloedrijke figuren in de Nederlandse geschiedenis. Ze waren beiden actief in de Nederlandse Republiek in de 16e en 17e eeuw en speelden een belangrijke rol bij het vestigen van Nederland als een grote Europese mogendheid.


Jacobus Stellingwerf werd geboren in 1550 in Friesland en volgde zijn opleiding aan de Universiteit van Leiden. Hij was een vooraanstaand advocaat, politicus en dichter. Hij diende in de Friese Staten Generaal en was lid van de Staten van Holland en West-Friesland. Hij was een pleitbezorger van religieuze tolerantie en speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Unie van Utrecht in 1579, die de basis legde voor de Nederlandse Republiek.


Andries Schoemaker werd geboren in 1601 en was een vooraanstaand Nederlands staatsman, diplomaat en politicus. Hij was lid van de Staten-Generaal van de Verenigde ProvinciŽn, de Hoge Raad en de Raad van State. Hij diende ook als ambassadeur in Engeland en Frankrijk en was een sleutelfiguur in de Vrede van Westfalen, die een einde maakte aan de Dertigjarige Oorlog. Hij was een groot voorstander van religieuze tolerantie en zijn invloed in de Nederlandse Republiek kan niet worden onderschat.


Zowel Jacobus Stellingwerf als Andries Schoemaker speelden een belangrijke rol bij de oprichting en groei van de Nederlandse Republiek en legden de basis voor de opkomst van het land als een grote Europese mogendheid. Hun toewijding aan religieuze tolerantie en hun bereidheid om te werken aan een vreedzame oplossing van de Dertigjarige Oorlog zorgden ervoor dat de Nederlandse Republiek eeuwenlang een baken van stabiliteit en vooruitgang in Europa zou blijven.

image