Willem snapt niks van vrouwen

Willem snapt niks van vrouwen

Willem is een 38 jarige man die al enkele relaties gehad heeft. Geen van de relaties waren duurzaam genoeg, omdat hij de vrouwen gewoon niet begreep. Het leek allemaal onbegonnen werk, waar hij wel aan begon, maar zeker niet goed mee eindigde. Hij heeft zich vaker afgevraagd als het aan hem ligt, omdat het leek alsof hij in de relatie niet goed genoeg deugde. Hij kon niet uit maken wanneer de vrouwen precies boos waren of wanneer iets dringend nodig was. Uitmaken wanneer een vrouw iets belangrijk vond was voor Willem vaker een raadsel. Dat wekte bij de vrouwen natuurlijk irritatie op. Ze snapten alleen niet dat hij het beste voor had, maar dat bepaalde signalen gewoon niet bij hem doorkomen. Ze gaven steeds aan dat ze niet begrepen worden door hem.

Willem heeft met een aantal vrienden frequent gesprekken gevoerd hierover. Ze kwamen tot de conclusie dat ze allemaal min of meer hetzelfde probleem hebben. Waaraan ligt het dat mannen vrouwen niet begrijpen? Willem ervoer het ook als niet prettig, omdat dat steeds de reden was voor relatie breuk. Hij wordt ouder, dus wil hij nou eindelijk de tools om met een vrouw om te gaan onder de knie krijgen. Hij las daarom heel veel boeken die gaan over hoe mannen denken en hoe vrouwen denken. Hij begon eerst met het boek over mannen. Het is altijd goed als je jezelf eerst kan analyseren alvorens je iemand anders analyseert.

Nadat hij enkele boeken gelezen had, noteerde Willem enkele punten op over hoe de man denkt en wat hij steeds als verbeter punten voor hem hoorde bij zijn relaties.

 

  •     Ik kan niet communiceren
    Mannen en vrouwen communiceren heel verschillend van elkaar. Communiceren voor een man betekent dat je informatie aan elkaar uitwisselt die gebaseerd zijn op feiten. Voor vrouwen is communicatie niet zo zeer een manier om informatie uit te wisselen, maar meer om een band op te bouwen. Een vrouw wordt immers verliefd met haar oren, terwijl wij mannen verliefd worden door wat ze zien.

 

  •    Ik los dingen op een ander manier op
    Mannen lossen problemen vaak heel nuchter op. Vrouwen zullen eerst met mensen daar buiten praten om een probleem op te lossen of te verwerken, terwijl wij er gewoon anders mee omgaan. Lang over iets nadenken en overwegen en dan het probleem in ons eentje oplossen is de tool van de man. We kunnen misschien wat stiller worden dan normaal, waardoor we ons terug trekken, maar punt is dat het probleem wel opgelost wordt. Vrouwen begrijpen dit totaal niet.

 

  •   Ik kan moeilijk emoties aflezen
    Als vrouwen iets zeggen bedoelen ze vaker het tegenover gestelde. Dit kan ik als man niet snappen. Ik ga er vanuit dat wat je zegt wel klopt. Als je als vrouw rustig zit en ik vraag wat er is en je zegt dat er niets aan de hand is, betekent het voor mij dat er echt ook niets aan de hand is. ik kan geen emoties aflezen, dus zeg maar liever gewoon wat je bedoeld vrouwen.Willem raakte steeds geconfronteerd met de bovenstaande punten, die hem steeds zijn relatie koste. Het is hem nog steeds gelukt om de factor vrouw te begrijpen. Hij zal toch zijn best doen, maar zullen de vrouwen ook hun best doen om na te gaan hoe de man denkt?